Geboortebegeleiding van drachtige merrie

Indien u de tijd of de ervaring ontbreekt om uw hoogdrachtige merrie dag en nacht te “bewaken”, dan kan u bij Keros terecht voor een intensieve opvolging en vakkundige begeleiding tijdens de geboorte van uw veulen. De hoogdrachtige merrie wordt via het ‘foal alert system’ continu bewaakt. Bij Keros is er dag en nacht ervaren personeel aanwezig die de merrie opvolgt en waar nodig hulp biedt tijdens de geboorte.

Het pasgeboren veulen wordt door een ervaren dierenarts onderzocht.  Om de goede gezondheid van het opgroeiend veulen te waarborgen wordt de aanwezigheid van voldoende antistoffen in het bloed gecontroleerd 24 uur na de geboorte (zogenaamde passieve immuniteit die via de biestmelk van de merrie aan het veulen wordt doorgegeven).  Wanneer de antistoffentiters van het veulen te laag blijken dan kan er zonodig hyperimmuun plasma toegediend worden aan het veulen als bijkomende bescherming tegen besmettelijke ziekten.

 

Tarieven (exclusief 21% BTW)

Geboortebegeleiding: € 325

Verblijf van merrie: € 9 / dag

Verblijf merrie met veulen: € 11 / dag

De geboortebegeleiding omvat de bewaking, diergeneeskundige handelingen tijdens de normale vaginale geboorte, onderzoek van pasgeboren veulen en controle van antistoffen bij het veulen rond 24 uur na de geboorte. Niet inbegrepen zijn geneesmiddelen toegediend aan merrie en veulen en bijkomende diergeneeskundige ingrepen.